Grafika Penmeco

Erba Lachema - Brno

Čistý prostor pro výrobu diagnostických souprav pro stanovení citlivosti mikroorganismů k antibiotikům.

Kontaktní adresa a telefon


Podlesí 462

757 01 Valašské Meziříčí


Email: info@penmeco.com

tel: +420 725 833 992

fax: +420 571 614 979


Kontaktní formulář ×